Indkaldelse til generalforsamling.

Lørdag 25/5 klokken 11:00 hos MC Turklubben, på Fyrgården Tangvejen 1 4540 Fårevejle.


1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.

2. Formandens beretning og godkendelse.

3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6. Valg af formand.

7. Valg af to revisorer.

8. Eventuelt.


Indkomne forslag:

1.

§8 ØkonomiStk. 1

Til dækning af landsforeningens udgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, som foreslås af bestyrelsen, men fastsættes og besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet kan dog max. ændres med 25% i forhold til det foregående år.betaler hvert medlem et årligt kontingent, som foreslås af bestyrelsen, men fastsættes og besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet kan dog max. ændres med 25% i forhold til det foregående år.landsforeningens udgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, som foreslås af bestyrelsen, men fastsættes og besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet kan dog max. ændres med 25% i forhold til det foregående år.


Ændres til 325,- kroner.


2.

§4 Generalforsamling

Stk. 1. Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år sidste lørdag i maj. I fald at Generalforsamlingen falder i en weekend med en helligdag (Pinse, Kr.Himmelfart, eller Store Bededag) rykkes generalforsamlingen automatisk til den lørdag i maj der er før, men tættest på sidstelørdag i maj.


Ændres til:

Stk. 1. Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær Generalforsamling skal afholdes hvert år mellem 1. maj og 30 juni.Generalforsamlingen må ikke falde i en weekend med en helligdag (Pinse eller Kr.Himmelfart). Men skal dato lægges senest 1. Januar.