Indkaldelse til generalforsamling.

Lørdag 25/5 klokken 11:00 hos MC Turklubben, på Fyrgården Tangvejen 1 4540 Fårevejle.


1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.

2. Formandens beretning og godkendelse.

3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6. Valg af formand.

7. Valg af to revisorer.

8. Eventuelt.


Indkomne forslag:

1.

§8 ØkonomiStk. 1

Til dækning af landsforeningens udgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, som foreslås af bestyrelsen, men fastsættes og besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet kan dog max. ændres med 25% i forhold til det foregående år.betaler hvert medlem et årligt kontingent, som foreslås af bestyrelsen, men fastsættes og besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet kan dog max. ændres med 25% i forhold til det foregående år.landsforeningens udgifter betaler hvert medlem et årligt kontingent, som foreslås af bestyrelsen, men fastsættes og besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet kan dog max. ændres med 25% i forhold til det foregående år.


Ændres til 325,- kroner.


2.

§4 Generalforsamling

Stk. 1. Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år sidste lørdag i maj. I fald at Generalforsamlingen falder i en weekend med en helligdag (Pinse, Kr.Himmelfart, eller Store Bededag) rykkes generalforsamlingen automatisk til den lørdag i maj der er før, men tættest på sidstelørdag i maj.


Ændres til:

Stk. 1. Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær Generalforsamling skal afholdes hvert år mellem 1. maj og 30 juni.Generalforsamlingen må ikke falde i en weekend med en helligdag (Pinse eller Kr.Himmelfart). Men skal dato lægges senest 1. Januar.

25.5.2024

Generalforsamling Virago Mc Club Danmark.


Stemmeberettigede medlemmer tilstede er 14.


Ordstyrer Nichlas Holm Nielsen

Referent Dorte Holm Nielsen

Stemmetællere Kate Bergmann og Lene Snowman.


Formandens beretning:

Året siden sidste GF er jo egentligt trods den ulykkelige tid siden 2022 sæsonen sluttede for os faktisk gået fint.

Ja måske ganske som det plejer. Vi startede med GF i Esbjerg, som besteg et kæmpe bjerg og trods all odds,

ja som sædvanlig stablede et herligt træf på benene.

Året fortsatte i vanlige omgivelser hos Djurs Custom. Lækkert vejr som jeg husker det, og en super weekend.

DK havde ingen udsendte til internationalt i Finland, men skulle eftersigende have været et fint træf.

Så i sensommeren blev det for anden gang i 2023 Esbjerg, der some rygterne siger bliver CMC Esbjergs sidste træf.

Fantastisk hyggelig weekend, endnu engang med fart på fredag, og live musik lørdag eftermiddag.

Trist hvis rygterne er sande og CMC Esbjerg er gået i opløsning. De vil da klart blive savnet på kalenderen.

Lidt nærmere jul, og efter min fjumren i børnenes efterårs ferie. Ja jeg har jo ikke nogen børn, så da jeg ringede og bestilte

kalenderen var der sjovt nok en telefonsvarer. Og da de mødte op igen, var vores ordre ikke lige første prioritet.

Men kalenderen fik vi og de blev sendt ud med kontingent opkrævningen. Og efter Polles rykker skrivelser, så stod det klart.

Virago MC DK er under 100 medlemmer. Økonomien som i ved gik sidste i år i et lille minus, derfor et par forslag i indkaldelsen.

Og i den forbindelse er der et par ting vi skal vende i fællesskab. Ingen grund til panik endnu. Men lad os tage den lidt senere.


Formandens beretning godkendes.


Kasser Poul-Erik Poulsen er fraværende.

Regnskabet udleveres til generalforsamlingen, revisorerne påpeger honoraret til kassereren qua klubben samlede likvide beholdning.

Regnskabet godkendes ved generalforsamlingen.


Indkomne forslag:

Kontingentstigning på 25kr årligt godkendes med 8 stemmer for.

Vedtægtsændrings vedr. dato for afholdes af generalforsamling vedtages med 12 stemmer for.


Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen og kassereren er på valg og genvælges alle.

Suppleanter: John Johanson og Dorte Holm Nielsen vælges.

Revisorer Jeanette Nielsen og Susan Northcort Sejberg genopstiller og vælges.

Johan Asring vælges som revisor suppleant.


Pokalen overrækkes til Esbjerg.

Pokalkopper overrækkes til Djurs Custom Mc Club og Knudsen/Nielsen forårstræf.


Evt.

John Johanson opfordrer alle til at bruge Facebook siden til at gøre opmærksom på aktiviteter i klubben.


Mc Turklubben har fået ny formand som er Nichlas Holm Nielsen.


Formand Michael Nielsen får bekræftet at Djurs Custom Mc Club afholder generalforsamlingstræffet i 2025