Generalforsamling 2021
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 18. september 2021 kl. 11:00

hos CMC Esbjerg
Forum Kirkevej 53
Forum
6715 Esbjerg
(N55.550861, E8.474394)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Vi ses i Forum!


Indkomne forslag til generalforsamling 2021

Bestyrelsen har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne: (ændringer er skrevet med rødt):

§4 Generalforsamling

Stk. 1

Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste lørdag i maj. Ifald generalforsamlingen falder sammen med Pinsen rykkes generalforsamlingen automatisk til 2. lørdag i maj.

ændres til

Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste lørdag i maj. Ifald generalforsamlingen falder sammen med Pinsen , eller Kristi Himmelfart rykkes generalforsamlingen automatisk til 2. lørdag i maj.