Generalforsamling 2015Virago Midtsjælland afholder generalforsamlingstræf 29-31 maj 2015

Sted: Seerdrupvej 17, 4200 Slagelse

Pladsen åbner fredag kl. 18:00
Der vil være noget at spise fredag kl. 19:00-20:30 for egen betaling
Live band fredag aften
Morgenmad lørdag kl. 08:00-10:30
GENERALFORSAMLINGEN STARTER LØRDAG KL. 11:00
Frokost lørdag kl. 13:30-15:00 for egen betaling
Aftensmad lørdag kl. 19:00
Morgenmad søndag kl. 08:00-10:30
Pladsen forlades søndag kl. 12:00


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 30. maj 2015 kl. 11:00

hos Virago Midtsjælland
Seerdrupvej 17
4200 Slagelse
(N55.334357, E11.342490)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Vi ses i Seerdrup!


Indkomne forslag til generalforsamling 2015

Bestyrelsen har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne: Tilføjelse til §9 Lokalafdelinger (tilføjelsen er skrevet med rødt):

§9 Lokalafdelinger

Stk. 1

Oprettelse af en lokalafdeling forudsætter godkendelse af landsforeningens bestyrelse. En lokalafdeling skal består af mindst 10 personer, som er medlem af landsforeningen samt ejer og/eller bruger af en af landsforeningen godkendt motorcykel. Formanden for lokalafdelingen skal være medlem af landsforeningen.


Referat fra generalforsamlingen i Seerdrup
lørdag d. 30.05.2015

1. Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Maj-britt Schmidt (327).
Referent: Hans Jørgen Wind (2506).

2. Formandens beretning og godkendelse (se beretningen nedenfor).

Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.

Kassereren fremlagde foreningens regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag (se forslaget i indkaldelsen ovenfor).

Bestyrelsens forslag blev vedtaget (36 for, 2 imod).

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Helene Nielsen (1683) udtræder af bestyrelsen, men forsætter som kasserer.
Tage Knudsen (1992) blev valgt i stedet.
Den øvrige bestyrelse blev genvalgt.
Suppleanter til bestyrelsen: Jens Elgaard Schmidt(794) og Marlis Zimmer (3238).

6. Valg af formand.

Birger Johansen (3101) blev genvalgt.

7. Valg af to revisorer.

Jeanette "Nuser" Nielsen (2969) og Lars Buhrkall (3312).

8. Eventuelt.

Næste generalforsamling bliver hos Djurs CMC.


Formandens Beretning 2015

Velkommen til den 25. Generalforsamling i Virago Danmark.

Vort medlemstal er fint: indtil nu har 234 betalt i år, og vi har fået et par nye medlemmer.

News: vi har haft planer om, at skulle udkomme 4 gange i år, men Claus Tassing mangler meget nogle artikler fra jer medlemmer. Der er jo ikke meget ved et blad kun med annoncer i, og det er heller ikke meningen, at redaktøren skal finde på løgnehistorier for, at vi kan udgive et blad, så hjælp kære venner, hvis I gerne vil have et blad mere end 2 gange om året, så må I meget gerne skrive til Claus, og jeg er sikker på, at han meget gerne vil hjælpe hvis I skulle få brug for det

Vi har igen i år deltaget i Yamaha på Bakken og igen har det været en succes. Vi var 18 fra Virago Danmark, som havde en hyggelig weekend, men det ville da ikke gøre noget hvis der var flere som deltog. Vi har 30 sovepladser i hytten, og der er masser af plads hvis nogen hellere vil ligge i telt. Hvilke planer der er for 2016 ved vi ikke endnu,

På generalforsamlingen i 2014 blev der nedsat et festudvalg, det er Tage Knudsen, Ole Nielsen, Yvonne Kold, Jens Schmidt og Claus Tassing, og de knokler for at få stablet et super jubilæumstræf på benene til os. Som annonceret vil blive afholdt i Mojbøl hos Ole Nyhøj. Der vil blive sendt invitationer ud her i juni måned til alle Virago Danmarks medlemmer, som har betalt kontingent. Man vil få mulighed for at invitere konen, manden, kæresten eller en bagsæde ven veninde med. Lokalklubberne har mulighed for at invitere 10 gamle medlemmer, som de mener har haft betydning for klubben eller deres lokalklub. Alle Virago DK medlemmer skal betale 200,00 kr. for at deltage, ikke medlemmer skal betale 300,00 kr. Festudvalget, samt bestyrelsen har besluttet, at vi vil invitere alle Yamaha klubber og forhandlere til åbent hus fra kl.11.00 til kl.16.00 hvor vi vil være vært til en pølse og en øl og masser af kaffe

Pokalen i år går til Djurs CMC, for deres initiativ til at starte en ny klub op. De har allerede afholdt deres første træf her i pinsen, det var super godt, det skal I have en stor tak for.


Regnskab 2014


Tekst (Konto) 2014 2013
 
Indtægter  
Kontingenter 96.175 96.850
Annoncer 3.750 2.625
Sponsorer 2.944 1.836
Diverse indtægter 625 0
 

Indtægter i alt 103.494 101.311
 
Udgifter  
News 12.462 32.634
Forsendelse News 11.047 13.121
Kørsel Redaktion 1.223 2.299
Redaktion 4.275 3.700
Kørsel/adm. WEB 3.700 3.700
Hjemmeside 393 765
Ord. generalforsamling 22.255 19.733
Medlemsarrangementer 7.817 1.110
Reklame udstilling 5.250 4.669
Præmier/Gaver 0 467
Bestyrelsesmøder 1.045 1.055
Rejseudgifter 8.657 4.805
Revisor 1.300 1.800
Telefon 84 134
Kontorartikler 2.562 897
Kontingentopkrævning 5.301 5.561
Porto 600 48
Småanskaffelser 2.609 649
 

Udgifter i alt 90.585 97.152
 

Resultat af drift 12.909 4.158
Afskrivninger 0 2.077
 

Resultat før renter 12.909 2.081
Renteindtægter 2.903 2.413
 

Årets resultat 15.813 4.495

 
Aktiver  
Cigarkassen 26.102 0
Bank/Giro 17.830 12.912
Aftalekonto 78.317 241.584
Aftalekonto Højrente 126.165 0
Forudbetalte omkostninger 11.239 1.477
Tilgodehavender 66.150 85.125
Inventar værdi 11.987 0
 

Aktiver i alt 337.792 341.099

 
Passiver  
Kontingenter næste år 84.900 93.375
Kontingenter NYE næste år 375 375
Skyldige 1.300 12.762
 
Egenkapital primo 234.586 230.091
Årets resultat 16.631 4.495
 

Egenkapital ultimo 251.217 234.586
 

Passiver i alt 337.792 341.099