Generalforsamling 2010


Referat fra generalforsamlingen i Lov
lørdag d. 29.05.2010

Formanden bød velkommen

1. Valg af dirigent.

Per Knudsen blev forslået og enstemmigt valgt.

2. Formandens beretning (se beretningen nedenfor).

Mange medlemmer kommenterede vores medlemssituation og der kom gode forslag til hvad vi kunne gøre, dette har bestyrelsen taget med.

3. Regnskab.

Helene fremlagde foreningens regnskab som blev godkendt uden bemærkninger

Budgettet for 2011 blev fremlagt af Johan, der er lagt op til store, men også nødvendige besparelser samt en kontingentforhøjelse på 75 kr. pr. år, denne forhøjelse blev rigtig godt modtaget, ved afstemningen stemte 41 ud af 43 stemmeberettigede for forhøjelsen

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag

5. Kludebutikken.

Helene fremlagde kludebutikkens regnskab der viste et lille underskud, der er taget initiativer til få dette ændret ved at få mange nye produkter hjem. Kontakt Gitte for bestilling. Regnskabet kan ses andet sted i bladet.

6. Valg til bestyrelsen.

På valg stod Nichlas, Johan, Rasmus, Tonny og Hans Jørgen alle ønskede genvalg. Sjælland foreslog Aude, der var skriftlig afstemning, Nichlas fik 27 stemmer Rasmus 13 stemmer Aude 15 stemmer. Nichlas og Aude kom i bestyrelsen og Fyn foreslog Birger der afløser Johan, Tonny og Hans Jørgen blev genvalgt. Vi takker hermed Johan og Rasmus for deres indsats. Helene og Rasmus blev valgt som suppleanter.

Spir og Bjarne Madsen blev valgt til revisorer

7. Eventuelt.

Jelsi fortalt om internationalt træf i 2011, hvad der var af planer. Det bliver et kanon træf så sæt kryds i kalenderen 10.06-13.06.2011. Meld jer til som hjælper hos lokalklub formanden eller for løsgænger hos bestyrelsen.

Hans Jørgen fortalte om aftalen med OK benzin der giver tilskud til foreninger. Få et OK benzinkort ved at kontakte Nichlas, har du allerede OK benzinkort skal Nichlas have nummeret på kortet så bliver det konverteret til os.


Formandens Beretning 2010

Først og fremmest vil jeg gerne byde velkommen til den 20. Ordinære generalforsamling. Vi har lagt en lang og kold vinter bag os, og kan nu kun kigge fremad igen, og jeg kan hermed fortælle hvad bestyrelsen har arbejdet med det sidste års tid. Vil dog også bruge lejligheden til at sige tak for valget sidste år.

Yamaha inviterede traditionen tro bestyrelsen til møde ovre i Odense, hvor vi fik drøftet vores medlems situation, og en mulig måde at hjælpe hinanden på så vi får flere medlemmer og de får lidt i kassen via evt. arrangementer, og vi har i bund og grund fundet på en meget god plan, Morten fra Yamaha ville kontakte os tilbage med koordinering af nogle såkaldte Yamaha/Virago dage hos div. Forhandlere. Så disse kontakter/koodineringer kom bestyrelsen i hænde, Yamaha har dog på nuværende tidspunkt ikke kommet med nogen koordinering men er blevet rykket for denne. Yamaha fik afholdt deres fælles åbent hus dag, og Virago DK var at finde i div. Butikker rundt omkring i Danmark, hvor vi bør være hver gang der bliver afholdt noget. De er nu også begyndt at komme med lidt flere informationer som kan komme ud til vores medlemmer via News hvilket vi har eftersøgt længe. Vi har til samme møde valgt at gå lidt hårdere til Morten for at få noget Star logo sat fri så vi må begynde at trykke lidt i vores kludebutik men igen i år har vi fået et nej til at vi ikke må bruge star logoet.

Topdanmark har det foregående år desværre haft nogle assurandører som ikke helt har vist hvordan og hvorledes med vores 20 % rabats aftale, de fik os kædet lidt sammen med aftalen i Touring klubben, men dette skulle meget gerne være på plads nu. Og hvis ikke så hold fast i det i ved om vores aftale og kontakt derefter bestyrelsen, med navnet på assurandøren, og vi kan efter aftale med Peter Sindberg indberette disse ting.

Kørerkurser er stadig en mangelvare, men vi arbejder stadig på sagen, det er dog ikke et problem at få et kørerkursus, det er til gengæld et problem hvis det koster klubben penge hvis opbakningen ikke er dertil og der er ingen der vil give garanti for at vi ikke skal betale alligevel, hvis ikke der er medlemmer nok til kurset. Vi har snakket lidt med FDM om at gøre klubben medlem af dem, for at kunne opnå deres kunde rabat til alle vores medlemmer ved arrangementer såsom kørerkurser, og det vil de gerne give os, men de kan med klubbens medlems rabat give os en pris på noget der ligner 1300 kroner på snude, og der skulle mindst være 20 deltagere på kursus, og alt under skulle vi så selv stå for at betale ved tilmelding.

News er hvad jeg vil kalde et blad i fremgang, der er dog bare det at der stadig mangler noget at komme i det blad, nu er det skåret ned til 4 numre om året, og de fleste skal stadig være bedre til at sende et billede eller en lille historie til Helene som er vores redaktør. Og nu er der en lille smule længere tid mellem deadlines efter vi har skåret ned for 6 blade til 4, så nu bør alle kunne nå at sende noget ind så alle kan få noget ud af jeres oplevelser. Og sidste nummer var et rigtig dejlig blad at få ind af døren.

Økonomien i klubben har det sidst års tid igen tegnet sig for den lidt grimme side, da vi igen i år har mistet medlemmer, vi er nu nået til et punkt hvor der virkelig skal gøres noget for at få klubben til at blive som vi kender den i dag. Det har selvfølgelig resulteret i kraftige nedskæringer som i også vil kunne se i budgettet senere. Men hvad kan vi gøre, jeg leder med lys og lygte efter nogen der gider have bare en 500 kroners annonce i vores News og dette kan vi blive nød til at hjælpes ad alle folk, om det så skal betyde at alle medlemmer får 10 visit kort at dele ud af i løbet af sæsonen. Og man på den måde kunne skaffe flere medlemmer, så kunne man evt. sætte et lille gavekort på højkant til den der får flest medlemmer ind i klubben i løbet af året, der sikkert masser af forslag til hvordan vi vender skuden, og det er også nogle forslag vi gerne vil have og arbejde med. Aude er også kommet med et glimrende forslag som vi har arbejdet med, og det en benzin aftale med OK der kan give lidt ekstra penge i kassen hvis vi kan få delt en masse OK-benzinkort ud til nær og fjernt så det kan give en smule i kassen, og vi kan vitterligt bruge alt i øjeblikket.

Lokalklubberne skal have en stor tak for deres store arrangement de lægger i at gøre sig til under Virago DK, der bliver for alles side afholdt træf og komsammen så alle kan få snakket om div. Hertil tænker jeg også på et formands møde der blev afholdt i Esbjerg i vinter hvor næsten alle formænd var samlet, hvor vi i bund og grund fik snakket rigtig godt sammen om hvordan vi i samlet flok får afholdt Int-træf i DK. De få medlemmer der stillede op til medlems mødet bagefter formandsmødet, havde da også lidt der røg med i planlægning af det kommende år. Så jeg kan kun fremover opfordre til at næste formands/medlems møde at man møder op.

Int-træf 2011 skal afholdes i Danmark, planlægningen er i fuld gang og Jelsi har på taget sig sammen med resten af Virago Syd et kæmpe ansvar som de skal have kæmpe stor tak for, men de kan ikke klare det uden hjælp. Så alt planlægning og hjælp skal ske for alle der overhovedet kan og gider hjælpe til, det siges at det internationale Virago træf bare bliver større og større, så efter formands mødet var destinationen næsten allerede lagt på plads, Og det bliver afholdt i Sønderjylland i Jels for at være helt præcis. Det der kommer til at skulle bruges hjælp til, er når baren skal besættes for den mere alvorlige side og der skal stilles mad og tallerkner og bestik ind på bordende, der skal også ordnes nogle toiletter og gås brandvagter og en masse andre forskellige ting der skal bruges folk til, vi håber selvfølgelig at der er så mange som over hovedet muligt der vil hjælpe til, at vi kan planlægger det sådan at man har en dag med et par vagter og en dag hvor man kan feste og hygge sig med alle sine venner. For det må simpelthen bare ikke gå op i arbejde alt sammen når man i princippet også vil have lidt ud af sådan et arrangement. Så jeg kan kun opfordre alle til at holde 2. Weekend i juni fri så vi kan afholde et brag af en fest for de udlændinge der vælger at kører til vores int-træf.

Klubben. Lad mig til slut, sige at grundlaget for denne klub lever i bedste velgående, vi kan i dag fejre et 20 års jubilæum for en klub der blev dannet af en gruppe mennesker der havde problemer med en starter på et par Yamaha modeller som i nok allerede kender lidt til, ved blandt andet den ene hed 920, når nu det var grundlaget for klubbens fødsel og vi stadig roder med de samme starter problemer, og vis det er vores problemer så kan vi klare hvad som helst, og vi hvis vi kan opret holde vores samarbejde med Yamaha i samme stand som nu, vil denne klub også nå at fejre et 50 års jubilæum, men så kan det da godt være vi skal have en lille smule hjælp til at komme op på vores motorcykler men så tager vi det med sammen ik.

Så vil jeg bare sige tusind tak til Virago Midtsjælland for brav indsats og tak til alle der gad lytte med da klubbens yngste formand nogensinde valgte at åbne munden med lidt seriøst for en gang skyld. Tusind tak


Regnskab 2009


Tekst (Konto) 2009 2008
 
Indtægter  
Kontingenter 184.420 202.650
Annoncer 19.000 27.708
Diverse indtægter 969 0
 

Indtægter i alt 204.389 230.358
 
Udgifter  
News 66.893 67.715
Forsendelse News 50.641 53.745
Kørsel Redaktion 5.238 8.898
Redaktion 3.200 228
Kørsel/adm. WEB 4.045 4.500
Hjemmeside 2.555 1.058
Ord. generalforsamling 28.213 27.637
Lokalklubber 18.000 6.800
Medlemsarrangementer 0 14.162
MC Belle Center 16.526 6.785
MC Herning 16.196 11.449
Reklame udstilling 4.692 8.310
Transport Kludebutik 3.281 0
Bestyrelsesmøder 997 904
Rejseudgifter 9.854 15.555
Revisor 8.000 16.750
Telefon 3.200 6.450
Kontorartikler 1.177 2.624
Kontingentopkrævning 4.448 5.187
Porto 1.438 1.495
Gebyrer 477 109
Småanskaffelser 1.248 9.884
 

Udgifter i alt 250.325 270.973
 

Resultat af drift -45.935 -40.615
 

Resultat før renter -45.935 -40.615
Renteindtægter 5.084 10.346
 

Årets resultat -40.851 -30.269

 
Aktiver  
Cigarkassen 683 683
Bank/Giro 28.686 30.781
Aftalekonto 113.084 170.211
Andelskapital 200 200
Tilgodehavender 19.250 27.708
Udlån Kludebutikken 25.000 25.000
 

Aktiver i alt 186.904 254.584

 
Passiver  
Kontingenter næste år 27.000 57.000
Skyldige 29.354 26.183
 
Egenkapital primo 171.401 201.670
Årets resultat -40.851 -30.269
 

Egenkapital ultimo 130.550 171.401
 

Passiver i alt 186.904 254.584