Generalforsamling 2022
Generalforsamlings Flyer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Virago MC Club Danmark

lørdag d. 21. maj 2022 kl. 11:00

hos MC Turklubben
Pedersborghytten
Pedersborg Huse 19
4140 Sorø
(N55.471012, E11.559746)


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af formand
  7. Valg af to revisorer
  8. Eventuelt

Vær opmærksom på at der ikke bliver omdelt kopier af vedtægter og regnskab på generalforsamlingen.

Vi ses i Sorø!


Indkomne forslag til generalforsamling 2021

Bestyrelsen har stillet følgende ændringsforslag til vedtægterne: (ændringer er skrevet med rødt):

§4 Generalforsamling

Stk. 1

Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste lørdag i maj. Ifald generalforsamlingen falder sammen med Pinsen rykkes generalforsamlingen automatisk til 2. lørdag i maj.

ændres til

Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sidste lørdag i maj. Ifald generalforsamlingen falder i en weekend med en helligdag (Pinse, Kristi Himmelfart eller Store Bededag) rykkes generalforsamlingen automatisk til den lørdag i maj der er før, men tættest på sidste lørdag i maj.